Mesleki ve Bireysel Gelişim

  • Mezunlarımız;

Devlet kurumlarında ve özel kurumlarda Türkçe öğretmenliği yapabilmektedir. 
Halk eğitimi merkezlerinde alana yönelik kurslar açarak eğitim verebilmektedir. 
Lisansüstü eğitime devam edebilmekte ve üniversite düzeyinde drama, güzel konuşma ve yazma, hızlı okuma teknikleri, Türk lehçeleri, Türk edebiyatı tarihi, edebî metinler, halk bilimi, yazı sanatı gibi derslere de girebilmektedir. 
Akademisyen olarak devam edebilmektedir. 
Enstitü ve araştırma merkezlerinde uzman olarak çalışabilmektedir.
Yayınevi, gazete ve dergi editörlüğü ve köşe yazarlığı yapabilmektedir. 

 
  • Farabi 

Bölümüz öğrencileri, Farabi değişim programı bir veya iki yarıyıl süresince kurumumuz dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Farabi değişim programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, yönetmelik ve esas ve usullerde ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 FARABİ  ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.


 

  • Erasmus

Ana Bilim Dalımızın Erasmus programı kapsamında lisans düzeyinde öğrenci değişim anlaşması vardır. Bu sayede, öğrenci değişim programları uygulanmakta ve yurt dışındaki üniversitelere gidilebilmektedir.

Detaylı bilgi için Dış İlişkiler Ofisimizin sayfasını ziyaret edebilirsiniz. ERASMUS+ ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 
  • Yandal- Çift Ana Dal

Bölümümüz öğrencileri 2019-2020 Akademik Yılı'ndan itibaren çift ana dal ve yan dal yapabilme imkânına sahiptir. Programımız öğrencileri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Fen-Edebiyat Fak.-Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dallarında yan dal veya çift ana dal yapabilme imkânına sahiptir. 
Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız. 
 

  • Üst Dönemden Ders Alma

Bölümümüz öğrencileri; istemeleri hâlinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, belirtilen ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri, üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri belirli şartlara göre alarak öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Genel akademik not ortalaması 2,50-3,00 arasında olan öğrenciler için en fazla bir ders; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler en fazla iki ders; 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.