İletişim

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. İlhan TURAN

(0464) 5328454/ 2329 / 2322

ilhan.turan@erdogan.edu.tr

 

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN

(0464) 5328454/ 2319

demet.sanciuzun@erdogan.edu.tr

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU

(0464) 5328454/ 2326

esra.ekinci@erdogan.edu.tr