Genel Bilgiler

Lisans Program Bilgileri
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğrtmenliği Programında lisans programı normal öğretim olarak yürütülmektedir. Bölümde 4 yıllık lisans eğitimi yapılmak olup mezunlara “lisans diploması” verilir. Bir eğitim öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü (14 hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Türkçe öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir ve bu öğrenciler “Türkçe öğretmeni” unvanı alırlar.

Tarihçe
Fakültemiz, 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 5467 sayılı Kanun'un / EK MADDE 61 Uyarınca
  Fakültemiz Rize Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. Rize Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun'un  Madde 19  Uyarınca 2809 sayılı Kanun'un ek 61'inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Rize Üniversitesi” ibareleri “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkçe Öğretmenliği Programı, 2012-2013 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

Program Türü
Türkçe Öğretmenliği Programının türü normal öğretimdir. Programın eğitim dili Türkçedir. 

Programın Amacı
Ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve şuuruna sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihî ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşam biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, ortaokul kademesindeki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek, çağdaş öğretim yaklaşımlarını bilen, modern teknolojiyi kullanabilen Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Türkçe öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.
Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bunun yanında formasyon eğitimi almış öğrencilerin belgeleri ders eşleştirmelerinde kabul edilmektedir. Yabancı Dil (İngilizce) dersi için eğitim öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.


Fakültemizde 2018-2019 Akademik Yılı itibarıyla “diploma eki” verilebilmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Programı bünyesinde Farabi ve Erasmus programları açıktır. Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, yönetmelik ve esas ve usullerde ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Başarılı olan öğrencilerimiz; 2019-2020 Akademik Yılı'ndan itibaren başvuruda bulunarak kontenjan ölçüsünde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Fen-Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı ile birlikte Çift Ana Dal ve/veya Yan Dal yapabilmektedirler.
Rize ili ve Çayeli ilçe merkezinde bulunan ortaokullarda öğrencilerimize öğretmenlik deneyimi ve uygulaması imkânı sunulmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği içerisinde BAP kapsamında gerçekleştirilen proje ile “Çok Uyaranlı Türkçe Sınıfı” yapılmıştır. Bu sınıf sayesinde Türkçenin öğrenme alanlarının tam olarak gerçekleştirilebilmesi ve uygun etkinliklerin hazırlanabilmesi için gerekli teknolojik ve materyal donanımlı sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıf, kapsamı dolayısıyla Türkiyede ideal bir dil dersliği olarak görülebilir. Bilgisayarlar, kulaklıklar, akıllı tahta, projeksiyon ve kamera gibi teknolojik altyapısı; sınıf yönetim yazılımı ile yazılım altyapısı; tiyatro sahnesi, giysi dolayları ve kitaplıklarıyla diğer sahne ve kaynak altyapısı içermektedir.