Akademik Personel

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Doç. Dr. YASEMİN BAKİ
Dr. Öğr. Üyesi BEKİR GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi DEMET SANCI UZUN
Dr. Öğr. Üyesi ERSİN GÜLAY
Dr. Öğr. Üyesi ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU
Öğr. Gör. Dr. TUĞBA KARAKAYALI
Arş. Gör. MERVE HÜLYA KİBAR FURTUN
Arş. Gör. Dr. SERKAN FURTUN
Arş. Gör. SİBEL EKŞİ